גיוס עסקי
שלום,  כניסה  |  הרשמה
גיוס עסקי בפייסבוק
גיוס עסקי ב Linkedin
גיוס עסקי ב Cafe.Themarker
גיוס עסקי ביוטיוב
הוסף למועדפים

 072-211-00-33   |  Jobs@giyus-isky.co.il

ראשי דרושים אינטרנט דרושים בהייטק דרושים מתכנתים גיוס עובדים להייטק חבר מביא חבר מאמרים תודות English
 
שם
* דוא"ל
משרות חמות
משרות חמות

גיוס עסקי לוגו גיוס עסקי הצעות עבודה - גיוס עסקי

תנאי שימוש


ברוך הבא לאתר גיוס עסקי Giyus-Isky (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי גיוס עסקי, ת.ז. 028664373, ממושב בית-עובד (להלן: "הבעלים"). השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה. אינך חייב להסכים לתנאי שימוש אלו אך אם אינך מסכים להם, הינך נדרש לצאת מהאתר ולא לעשות בו כל שימוש. תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לתנאי שימוש אלו.

תנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון יחיד זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים וכן לתאגידים וגופים משפטיים אחרים בצורה שווה.

גיוס עסקי רשאית לסגור את האתר ו/או לשנות את מראהו, מבנהו וזמינותם של השירותים הניתנים באתר, וזאת ללא כל צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמו שהם וללא כל התחייבות או אחריות. השימוש בתכנים ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה. החברה אינה מתחייבת כי התכנים באתר יהיו מעודכנים בכל עת.

גיוס עסקי אינה מעוניינת לקבל ממך כל מידע שהינו סודי או מוגן על ידי זכויות כלשהן. יחד עם זאת אנו מתחייבים שלא לעשות שימוש בקורות החיים שלך ללא ידיעתך. לצורך כך יצרנו את האזור האישי באתר המאפשר לנו ליידע אותך לאן אנו שולחים אותם. באחריותך לעקוב אחר ההודעות הנשלחו אליך ולאשר את בקשת משלוח הקורות חיים. 

קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובכל חלק בו אסור לשימוש פומבי, להעתקה או שיכפול או מסירה לצד שלישי. עבור כל שימוש חובה לקבל את הסכמת גיוס עסקי בכתב ומראש. האתר הינו לשימוש אישי ואין לעשות בו שימוש מסחרי.

תכנים כלכליים
כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתר, תיעשה באחריותך בלבד.

קישורים ופרסומות
אין גיוס עסקי מתחייבת כי כל הקישורים והפרסומות באתר שימצאו באתר יהיו תקינים, מהימנים ועדכניים.
גיוס עסקי לא תישא בכל אחריות בכל המשתמע מכך.גיוס עסקי אינה אחראית לכל נזק שיגרם משימוש בתכני האתר בין אם הנזק ישיר או עקיף.

הפסקת שימוש ושיפוי
גיוס עסקי רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, אם לא יעמוד בתנאי מתנאֵי הסכם זה.

היה ויפר משתמש תנאי שימוש אלה, תהא גיוס עסקי, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 
המפר את תנאי השימוש ישפה את גיוס עסקי בגין כל נזק או הפסד כתוצאה מהפרה זו לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט.
 
השימוש במידע ושליחת חומר פרסומי, דיוור ללקוחות ושליחת הודעות sms.
כל המידע אשר תמסור באתר גיוס עסקי ישמר במאגרי המידע של החברה.
בהסכמתך לקבל דיוור, הינך מאשר קבלת דיוור הן בדואר אלקטרוני והן באמצעות הודעות sms ו/או בכל אחד מאמצעי ההתקשרות שמסרת, מאתר גיוס עסקי והן מלקוחותינו אשר רשומים באתר גיוס עסקי.

גיוס עסקי ולקוחותיה יהיו רשאיות לפנות אליך בכל אמצעי התקשרות שמסרת באתר, לרבות דיוור אלקטרוני, הודעות SMS וכל אמצעי התקשרות אחר ולהציע לך שירותים ו/או מוצרים נוספים. 

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר ניתן לפנות למנהל האתר:
דוא"ל : yifat@giyus-isky.co.il
 
אנו מאחלים לך שימוש מהנה באתר.


Internet Fullpower נבנה ע"י Internet Fullpower :: חברת קידום אתרים ובניית פורטלים

כל הזכויות שמורות © גיוס עסקי - חברת השמה בהייטק והד הנטינג מקצועית        אודותינו  |  יצירת קשר  |  תנאי שימוש  | שאלות נפוצות | מפת אתר